iValue Improvement

Bij iValue Improvement gebruiken we de 5S methode alleen als dat voor jou het verschil gaat maken. Het resultaat van 5S moet te zien zijn in de werkomgeving, maar ook in het gedrag van mensen. Op de lange duur (en voor de organisatie in zijn geheel) betekent dit een verhoging van de productiviteit, veiligheid en werkplezier.

Onlangs heeft iValue Improvement een bijzonder 5S project voor Cargill (Pilot Plant Cargill Vilvoorde) afgerond. Wat blijkt… De 5S methodiek inzetten op het standaardiseren van alleen de LOTOTO* materialen en manier van werken… Dat werkt eigenlijk heel goed!

In plaats van het 5S-sen van een ruimte, waarbij de gehele ruimte opgeruimd en ingericht wordt, hebben we, samen met projectleider Michaël Maes en stuurgroep Marijana Petrovic en Lourens Jonathan Schot, ervoor gekozen om 5S als methodiek alleen voor het standaardiseren van LOTOTO materialen en manier van werken te gebruiken. Het doel was om niet alleen in de proeffabriek in Vilvoorde een “excellente situatie” te creëren, maar ook te komen tot een gestandaardiseerd uitrolplan voor andere afdelingen.

In het begin was het even wennen, om niet verder te kijken dan het toepassen van LOTOTO alleen, maar wat dit opleverde was focus, snelheid en een heel concreet scherp resultaat. Inmiddels is de manier van werken gestandaardiseerd, worden audits gelopen, is er een standaard uitrolplan inclusief documentatie en wordt de voortgang opgevolgd middels een dashboard in de maandelijkse teamoverleggen.

*LOTOTO is het veiligstellen van een machine; Lock Out, Tag Out, Try Out.

Meer informatie

Wilt u meer weten over 5S en/of bent u benieuwd wat iValue Improvement nog meer voor u / uw bedrijf kan betekenen? Neem een kijkje op onze website of neem contact met ons op, we komen graag een keer vrijblijvend een kop koffiedrinken.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden met betrekking tot continu verbeteren binnen uw organisatie?

Neem contact op