iValue Improvement

Samenwerken brengt inzicht

Bedrijfsprocessen verbeteren door procesoptimalisatie

Lange doorlooptijden, ontevreden klanten of een inefficiënt proces?
Allemaal triggers om aan de slag te gaan met procesoptimalisatie.

Door de medewerkers te betrekken die een rol hebben in het bedrijfsproces, wordt de kennis van de werkvloer ingezet om huidige bottlenecks inzichtelijk te krijgen. Ook zorgt het voor draagvlak bij het implementeren van het geoptimaliseerde bedrijfsproces.

Draagvlak door noodzaak

Elke verbetering starten we met het inzichtelijk maken van de grootste uitdagingen. Als medewerkers begrijpen wat de noodzaak is, zijn zij vaak meer bereid om te veranderen. Om de energie van de medewerkers vast te houden, willen we snel resultaat halen.

Resultaat in 3 maanden

Samen met de medewerkers uit het bedrijfsproces creëren we in 3 dagen de eerste geoptimaliseerde standaard. Binnen 3 maanden implementeren we samen het nieuwe proces en wordt het resultaat zichtbaar. Samen vieren we het succes!

Zelfstandig in 6 maanden

Na livegang van het geoptimaliseerde bedrijfsproces leren we hoe periodiek gemonitord kan worden of het verbeterde bedrijfsproces ook daadwerkelijk verbeterde resultaten levert. En als u dit zelf kan, hebt u ons niet meer nodig!

Noodzaak creëert draagvlak

Hoe helpen wij het bedrijfsproces te verbeteren?

Bedrijfsprocessen verbeteren begint bij bewustwording. Op basis van uw data kijken we hoe groot de uitdagingen zijn en maken we de noodzaak om te veranderen visueel.

Het samen met het verbeterteam inzichtelijk maken van de huidige manier van werken is het startpunt. Daarna kijken we even naar de stip op de horizon in de ideale wereld, waarna we vervolgens een eerste realistische standaard op papier creëren, die binnen 3 maanden te realiseren is. Dit nieuwe geoptimaliseerde bedrijfsproces, inclusief het plan om daar te komen, realiseren we vaak in 3 dagen.

Vervolgens begeleiden we het verbeterteam in de opvolging van het implementatieplan. Sommige verbeteringen kunnen al gelijk geïmplementeerd worden en na 3 maanden zijn als het goed is alle noodzakelijke verbeteringen klaar voor implementatie. Het verbeterde bedrijfsproces is klaar voor livegang en er kan gestart worden met het opvolgen van de resultaten.

Meer over sturen op resultaat

De cirkel doorlopen

Bedrijfsproces bijsturen of verbeteren?

Binnen continu verbeteren maken wij onderscheid tussen ‘bijsturen’ en ‘verbeteren’ van de bedrijfsprocessen.

In de dagelijkse business bent u bezig met strategie bepalen, doelen stellen, medewerkers opleiden/ begeleiden en bijsturen in dit proces. Als u de geplande resultaten niet haalt, stuurt u bij om te kijken of medewerkers de bedrijfsprocessen kennen en volgen. Dit proces vindt plaats in de zogenoemde ‘bijstuurcirkel’.

Het bedrijfsproces optimaliseren bevindt zich in de ‘verbetercirkel’. We begeleiden het verbeterteam om een verbeterd bedrijfsproces op te leveren, waarmee de gestelde doelen wel behaald kunnen worden. Deze verbeterde standaard wordt geborgd in de organisatie, waarmee in de ‘bijstuurcirkel’ gemonitord kan worden of het geoptimaliseerde bedrijfsproces leidt tot de juiste resultaten.

Meer over onze aanpak

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen?

Klik hier voor de veelgestelde vragen.
Is uw vraag niet beantwoord? Klik dan hier.

Bedrijfsprocessen kunnen het beste in kaart gebracht worden door alle afdelingen te betrekken die een rol hebben in het proces. De grootste valkuil is om een bedrijfsproces alleen vanuit eigen perspectief in kaart te brengen. Als iedereen met elkaar deelt welke rol hij/zij speelt in het proces, komt er inzicht in elkaars werk en draagvlak voor verbeteringen.

Lees meer

Wij gebruiken als methodiek vaak “value stream mapping” (of waardestroom analyse) om een proces inzichtelijk te maken. Het belangrijkste van een visuele weergave van een proces is om met elkaar het gesprek hierover aan te gaan.

Lees meer

Er zijn verschillende soorten bedrijfsprocessen. Wij vinden het belangrijk altijd van klant tot klant te kijken, zodat er geen “sub-procesoptimalisatie” ontstaat. Bedrijfsprocessen kunnen grofweg worden onderverdeeld in drie categorieën: primaire processen, ondersteunende processen, en besturende processen. Elk van deze soorten bedrijfsprocessen speelt een cruciale rol in het functioneren van een organisatie.

Lees meer

Voor elke procesoptimalisatie maken we een stappenplan. Dit doen we op basis van uw vraag, want niet elke klantvraag is hetzelfde. Vaak beginnen we met een data-analyse om te kijken wat en hoe groot het probleem echt is. Vervolgens begeleiden we uw team met het in kaart brengen van de huidige situatie. Samen zetten we een stip op de horizon, en bepalen we wat de eerste realistische verbeterde versie van het bedrijfsproces is. We begeleiden uw team tijdens de implementatie, om uiteindelijk het resultaat van de verbeterde standaard te meten en successen te vieren.

Lees meer

U moet zeker aan de slag met procesoptimalisatie als u uw eigen processen niet meer kan overzien. Vaak ontstaat dit als bedrijven meerdere afdelingen hebben, die afdeling overstijgend aan hetzelfde proces werken. Wanneer de complexiteit toeneemt en de overzichtelijkheid verdwijnt, wordt het moeilijk om de efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Procesoptimalisatie biedt dan de oplossing om weer controle en inzicht te krijgen.

Lees meer

Op basis van de Pareto kijken we wat de grootste verliezen zijn binnen jullie organisatie. Dit procesmanagement model helpt ons om problemen te identificeren waar het beste op gefocust kan worden tijdens procesverbeteringen. Binnen ons programmamanagement streven we ernaar om de meest kritische gebieden van inefficiëntie en verspilling aan te pakken, zodat we de grootste impact kunnen maken met onze verbeteringsinitiatieven.

Lees meer
Alle vragen

Nieuws

Blijf op de hoogte!

Interessante weetjes, ontwikkelingen, tips, innovaties en belevenissen binnen ons vakgebied delen we graag met u. Continu verbeteren blijft continu in beweging.

Alle items

Referenties

Wat klanten over ons zeggen

Met trots presenteren wij klanten waarvoor wij het verschil maakten.

Alle referenties
Maikel Walraven
Maikel Walraven Hoedemakers

Een verbetertraject is intensief en vraagt veel van een organisatie. Voor Hoedemakers heeft iValue Improvement het traject bewaakt en worden door hen opbouwende kritische vragen gesteld met handige tools die ons verder hebben geholpen. Bijvoorbeeld met value stream mapping, waarbij je de waardestroom letterlijk in kaart brengt. Dit geeft veel inzicht in het verbeterpotentieel. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het daadwerkelijk uitwerken van de ideeën, een iteratief proces wat met allerlei obstakels is overwonnen. Met iValue Improvement is het werken naar resultaat, waarbij we uiteindelijk veel meer plezier hebben in ons werk en een hogere klanttevredenheid.

30 maart 2023
Alain Doucet
Alain Doucet VDL Bus Valkenswaard

Als nieuw samengesteld managementteam hebben we onder begeleiding van Mirjam op een zeer efficiënte manier richting kunnen geven aan ons business plan ‘CO24’, inclusief de detail uitwerking van een 12-maanden actieplan. Een opdracht die binnen 1 dag met succes werd afgerond, mede door een voortreffelijke voorbereiding en kritische vraagstelling van Mirjam.

15 februari 2022
Michaël Maes
Michaël Maes Cargill

Mirjam heeft ons begeleid in het verbeteren van de LOTO methodologie in een R&D pilot plant omgeving. Ze heeft niet alleen de basisprincipes van 5S goed overgebracht, maar coachte ook heel gericht in one-on-one sessies. De grootste vooruitgang hebben we geboekt na gebruik van milestones en het incorporeren van KPI’s in ons dashboard. Het resultaat mag er zijn! Ik heb mijn kennis kunnen uitbreiden met de tools and approaches die Mirjam me heeft aangeleerd, en ik ben zeker ook gegroeid op persoonlijk vlak.

18 juni 2021
Bertold te Winkel
Bertold te Winkel Gloudemans

Wij hebben Mirjam ervaren als een procesmanager die andere mensen goed kan meenemen in procesmatig denken en hierdoor goed sturing kan geven aan een veranderingstraject. Mirjam is enthousiast en weet ideeën aan te brengen, te enthousiasmeren en last but not least veranderingen te implementeren!

24 maart 2021
Gerard de Kruijk
Gerard de Kruijk Swinkels Family Brewers

Je jaarplan in een dag? Dat kan toch helemaal niet. Maar met de power, focus en ervaring van Mirjam in combinatie met het begrip van onze overall bedrijfsstrategie, is het ons als management team voor de brouwerij van Swinkels Family Brewers in Lieshout, samen heel goed gelukt. Een plan met commitment op prioriteiten, met eigenaarschap en nadrukkelijk meetbaarheid in voortgang en concrete performance. Een plan dat een leidraad was voor onze maandreviews.

1 december 2020
Remco van Stiphout
Remco van Stiphout Futureprove

Tijdens mijn verbeterproject voor VDL Bus Heerenveen werd ik ondersteund door Mirjam. In deze periode heb ik door de mentorsessies meer inzichten gekregen in de aanpak van het project. Daarnaast hebben de mentorsessies bijgedragen aan mijn zelfontwikkeling en als stimulans voor het voortvarend oppakken van het project.

15 april 2020
Giem Broekmans
Giem Broekmans Gloudemans

Mirjam heeft ons begeleid bij het standaardiseren en optimaliseren van het taxatieproces binnen Gloudemans. We zijn erg tevreden met de uitkomst, want we hebben onze werkinstructie vastgelegd in een kwaliteitshandboek, de medewerkerstevredenheid is verder gestegen, de onderlinge samenwerking versterkt en de doorlooptijd van een taxatie is verkort.

2 maart 2020
Ron de Bruijn
Ron de Bruijn Dopharma

Mirjam heeft ons enorm geholpen om bestaande valkuilen te omzeilen door op een effectieve werkwijze het tot stand komen van het jaarplan te begeleiden. Met name de maandelijkse monitoring van de KPI s en procedures die daarbij gehanteerd worden, zorgen voor de voortgang. De juiste projecten komen zo vlot binnen de tijdslimiet af.

19 februari 2020