iValue Improvement

Doelgericht aan de slag

Een jaarplan maken in 1 dag? Dat kan!

Als doelstellingen tussen afdelingen niet zijn afgestemd, onduidelijk is wat projecten bijdragen aan de organisatiedoelen en projecten lange doorlooptijden hebben of nooit worden afgerond, dan wordt het de hoogste tijd om een strategisch jaarplan te maken.

 

Een goed jaarplan maken helpt om prioriteiten helder te krijgen, maar ook om de individuele bijdrage van medewerkers aan de organisatiedoelen inzichtelijk te krijgen. Met het investeren van slechts één dag bent u klaar voor de nabije toekomst.

Noodzaak zorgt voor draagvlak

Aan het begin van de dag starten we met een terugblik op het huidige jaarplan. Wat vinden we hiervan? Na deze oefening snapt iedereen wat er beter kan in het nieuwe jaarplan.

Resultaat in 1 dag!

Praktisch bezig zijn, samen de stip op de horizon zetten en keuzes maken. Na 1 dag staan alle neuzen dezelfde kant op en weet iedereen wat er gedaan moet worden.

Opvolging

Ondanks dat uw strategische jaarplan in 1 dag klaar is, is het belangrijk uw jaarplan te blijven opvolgen. Hoe gaat u dat doen?

Concreet naar de toekomst

Hoe werkt een strategisch jaarplan opstellen in 1 dag?

De dag start met het tekenen van de stip op de horizon: waar staat de organisatie over drie tot vijf jaar? Gebaseerd op deze lange termijn doelstellingen gaan we keuzes maken: doen we komend jaar van alles een beetje of maken we een echte keuze? Wat is nu nodig om over 3-5 jaar succesvol te zijn? Welke activiteiten of projecten horen hierbij? En is dat realistisch?

We maken dit inzichtelijk met behulp van Hoshin Kanri, ook wel bekend als de X-Matrix. Met dit model stellen we op 1 vel een overzichtelijk strategisch jaarplan op.

Tot slot kijken we hoe de voortgang van projecten het beste opgevolgd kan worden binnen de organisatie. Door in deze leuke teamworkshop een vertaling te maken van strategie naar jaardoelen en initiatieven, is het behalen van het jaarplan geen verrassing meer, maar een geplande bezigheid waarop gedurende het jaar bijgestuurd kan worden.

Meer over sturen op resultaat

De cirkel doorlopen

Bedrijfsproces bijsturen of verbeteren?

Binnen continu verbeteren maken wij onderscheid tussen ‘bijsturen’ en ‘verbeteren’ van de bedrijfsprocessen.

Het maken van een strategisch jaarplan of financieel jaarplan bevindt zich in de ‘bijstuurcirkel’. We begeleiden het managementteam of afdelingsteam in het zetten van een stip op de horizon, maken van keuzes en doelen stellen voor komend jaar. Vervolgens worden activiteiten benoemd die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Deze activiteiten kunnen zich in de ‘bijstuur-’ of ‘verbetercirkel’ bevinden, waarna ze als verbeterde standaard worden geborgd in de organisatie. In de ‘bijstuurcirkel’ wordt gemonitord of het strategische jaarplan leidt tot de juiste resultaten.

Meer over onze aanpak

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen?

Klik hier voor de veelgestelde vragen.
Is uw vraag niet beantwoord? Klik dan hier.

Als doelstellingen tussen afdelingen niet zijn afgestemd, onduidelijk is wat projecten bijdragen aan de organisatiedoelen en projecten lange doorlooptijden hebben of nooit worden afgerond, als prioriteiten onduidelijk zijn of als medewerkers zich niet herkennen in organisatiedoelen, dan is zeker een goed jaarplan nodig! Het proces van een jaarplan maken helpt om helderheid en richting te bieden, zodat iedereen binnen de organisatie op dezelfde lijn zit en efficiënt naar gemeenschappelijke doelen werkt.

 

Lees meer

Wij gebruiken Hoshin Kanri, oftewel X-matrix. Een overzichtelijk jaarplan op 1 pagina. Deze methodiek helpt ons om een duidelijk en geconcentreerd jaarplan te maken dat alle belangrijke strategische doelen, acties en verantwoordelijkheden op een gestructureerde manier weergeeft. Het jaarplan maken met Hoshin Kanri zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie begrijpt wat de prioriteiten zijn en hoe hun werkzaamheden bijdragen aan de bredere doelen van de organisatie.

Lees meer

Hoshin betekent koers of kompas, Kanri betekent boekhouding of controle. Hoshin Kanri gaat dus over het monitoren en bijsturen van de koers van de organisatie. De Hoshin Kanri of X-matrix is een visuele weergave van het jaarplan van een organisatie, waarin activiteiten gekoppeld zijn aan de te halen organisatiedoelstellingen. Bij het jaarplan maken wordt deze methodiek gebruikt om een gestructureerd en overzichtelijk plan te creëren dat alle betrokkenen kunnen begrijpen en volgen. Wat is een Hoshin Kanri? Het is een krachtige tool die helpt bij het afstemmen van strategische doelen met operationele acties.

Lees meer
Alle vragen

Nieuws

Blijf op de hoogte!

Interessante weetjes, ontwikkelingen, tips, innovaties en belevenissen binnen ons vakgebied delen we graag met u. Continu verbeteren blijft continu in beweging.

Alle items

Referenties

Wat klanten over ons zeggen

Met trots presenteren wij klanten waarvoor wij het verschil maakten.

Alle referenties
Maikel Walraven
Maikel Walraven Hoedemakers

Een verbetertraject is intensief en vraagt veel van een organisatie. Voor Hoedemakers heeft iValue Improvement het traject bewaakt en worden door hen opbouwende kritische vragen gesteld met handige tools die ons verder hebben geholpen. Bijvoorbeeld met value stream mapping, waarbij je de waardestroom letterlijk in kaart brengt. Dit geeft veel inzicht in het verbeterpotentieel. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het daadwerkelijk uitwerken van de ideeën, een iteratief proces wat met allerlei obstakels is overwonnen. Met iValue Improvement is het werken naar resultaat, waarbij we uiteindelijk veel meer plezier hebben in ons werk en een hogere klanttevredenheid.

30 maart 2023
Alain Doucet
Alain Doucet VDL Bus Valkenswaard

Als nieuw samengesteld managementteam hebben we onder begeleiding van Mirjam op een zeer efficiënte manier richting kunnen geven aan ons business plan ‘CO24’, inclusief de detail uitwerking van een 12-maanden actieplan. Een opdracht die binnen 1 dag met succes werd afgerond, mede door een voortreffelijke voorbereiding en kritische vraagstelling van Mirjam.

15 februari 2022
Michaël Maes
Michaël Maes Cargill

Mirjam heeft ons begeleid in het verbeteren van de LOTO methodologie in een R&D pilot plant omgeving. Ze heeft niet alleen de basisprincipes van 5S goed overgebracht, maar coachte ook heel gericht in one-on-one sessies. De grootste vooruitgang hebben we geboekt na gebruik van milestones en het incorporeren van KPI’s in ons dashboard. Het resultaat mag er zijn! Ik heb mijn kennis kunnen uitbreiden met de tools and approaches die Mirjam me heeft aangeleerd, en ik ben zeker ook gegroeid op persoonlijk vlak.

18 juni 2021
Bertold te Winkel
Bertold te Winkel Gloudemans

Wij hebben Mirjam ervaren als een procesmanager die andere mensen goed kan meenemen in procesmatig denken en hierdoor goed sturing kan geven aan een veranderingstraject. Mirjam is enthousiast en weet ideeën aan te brengen, te enthousiasmeren en last but not least veranderingen te implementeren!

24 maart 2021
Gerard de Kruijk
Gerard de Kruijk Swinkels Family Brewers

Je jaarplan in een dag? Dat kan toch helemaal niet. Maar met de power, focus en ervaring van Mirjam in combinatie met het begrip van onze overall bedrijfsstrategie, is het ons als management team voor de brouwerij van Swinkels Family Brewers in Lieshout, samen heel goed gelukt. Een plan met commitment op prioriteiten, met eigenaarschap en nadrukkelijk meetbaarheid in voortgang en concrete performance. Een plan dat een leidraad was voor onze maandreviews.

1 december 2020
Remco van Stiphout
Remco van Stiphout Futureprove

Tijdens mijn verbeterproject voor VDL Bus Heerenveen werd ik ondersteund door Mirjam. In deze periode heb ik door de mentorsessies meer inzichten gekregen in de aanpak van het project. Daarnaast hebben de mentorsessies bijgedragen aan mijn zelfontwikkeling en als stimulans voor het voortvarend oppakken van het project.

15 april 2020
Giem Broekmans
Giem Broekmans Gloudemans

Mirjam heeft ons begeleid bij het standaardiseren en optimaliseren van het taxatieproces binnen Gloudemans. We zijn erg tevreden met de uitkomst, want we hebben onze werkinstructie vastgelegd in een kwaliteitshandboek, de medewerkerstevredenheid is verder gestegen, de onderlinge samenwerking versterkt en de doorlooptijd van een taxatie is verkort.

2 maart 2020
Ron de Bruijn
Ron de Bruijn Dopharma

Mirjam heeft ons enorm geholpen om bestaande valkuilen te omzeilen door op een effectieve werkwijze het tot stand komen van het jaarplan te begeleiden. Met name de maandelijkse monitoring van de KPI s en procedures die daarbij gehanteerd worden, zorgen voor de voortgang. De juiste projecten komen zo vlot binnen de tijdslimiet af.

19 februari 2020